Kij Andrzej | personal website
wrze SESJA POPRAWKOWA - SAN
07 Informuję studentów Społecznej Akademii Nauk, że egzamin w sesji poprawkowej z logistyki produkcji odbędzie się w dniu 21 września 2016 r. o godz. 9.00. Miejsce egzaminu s.227. Zasady zdawania egzaminu pozostają niezmienne.
 

sie SESJA POPRAWKOWA - AON
24 Informuję studentów Akademii Obrony Narodowej, że zaliczenia i egzaminy w sesji poprawkowej odbędą się zgodnie z planem dostępnym na wirtualnej uczelni. Egzamin poprawkowy z ubezpieczeń w logistyce i ubezpieczeń gospodarczych dla studentów studiów stacjonarnych w dniu 13 września 2016 r. o godz. 8.30, s.22/122. Egzamin poprawkowy dla studentów studiów niestacjonarnych z przedmiotu logistyka produkcji w dniu 18.09.2016 r. o godz. 8.30, s. 22/122. Zaliczenie z przedmiotu ubezpieczenia w logistyce dla studentów studiów niestacjonarnych w dniu 18.09.2016 r. o godz. 10.30, s. 22/3. Egzamin z przedmiotu ubezpieczenia w logistyce dla studentów studiów niestacjonarnych w dniu 18.09.2016 r. o godz. 11.15, s. 22/3. Zasady zdawania egzaminów pozostają niezmienne. Na zaliczenie z przedmiotu ubezpieczenia w logistyce dla studentów studiów niestacjonarnych należy przygotować 3 referaty na tematy wybrane spośród pięciu tematów wykładów dostępnych w sylabusie na wu. Referaty powinny być pisane ręcznie na papierze w kratkę formatu A4, po 5 stron na każdy temat, pisane czcionką zwykłą w odstępie linijka pod linijką (co 0,5 cm.)
 

Copyright by Andrzej Kij © 2009 - 2016 | www.andrzejkij.pl | Admin